Venco Campus: Slim en duurzaam

Het zal u niet ontgaan zijn. Venco Campus is het meest duurzame en energiezuinige bedrijfsgebouw van Europa. Op 16 september jl. ontving Cor van de Ven, eigenaar van de Vencomatic Group, het eerste oplevercertificaat BREEAM-NL Outstanding. 

Dat de Venco Campus een bijzonder gebouw is, met bijzondere bedrijvigheid, blijkt uit het feit dat niemand minder dan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem Alexander deze Campus een jaar eerder heeft geopend.

Venco Campus is gebouwd met hoge ambities op het gebied van duurzaamheid en slim bouwen. Ambities die waargemaakt zijn: het gebouw heeft naast het eerste BREEAM-NL Outstanding oplevercertificaat tevens het certificaat Slimbouwen verdiend.

Één van de uitgangspunten van opdrachtgever Cor van de Ven was een transparant ontwerp- en bouwproces. Alle feiten waren voor iedereen inzichtelijk. Hierdoor is dit project een leerschool voor anderen.

Verschillende producten van Kingspan Geïsoleerde Panelen leverden een bijdrage aan Venco Campus. Zo werden niet alleen onze bestsellers KS1000 AWP en KS1000 RW toegepast, maar werd ook een substantieel deel van de gevel voorzien van BENCHMARK Karrier uit de productlijn BENCHMARK by Kingspan. De gekozen producten leveren een zeer hoge warmteweerstand (Rc=7,36 m2.K/W) en zijn onderworpen aan verschillende praktijkproeven om de luchtdichtheid van de gevel te garanderen. Tijdens een blowerdoortest na oplevering werd een ongekend goede luchtdichtheid gemeten.

Sandwichpanelen van Kingspan worden vandaag de dag toegepast in alle bouwsectoren. De voordelen van het gebruik van sandwichpanelen zijn legio:
-       slank en licht bouwen
-       hoge luchtdichtheid en hoge isolatiewaarden
-       grote constructieve veiligheid
-       uitstekende brandwerendheid
-       laag uitvoeringsrisico etc.

Na het behalen van het BREEAM certificaat bracht de Vencomatic Group een boekje uit met daarin alle informatie omtrent de bouw. De ambities, manier van bouwen, het ontwerp, het gebruik en alle innovaties komen aan de orde. Ook de lessen die uit dit project te trekken zijn, komen aan bod.
www.kingspanpanels.nl