Woningbouw met sandwichpanelen steeds populairder

In België worden op jaarbasis vele honderden woningen gebouwd door middel van een draagconstructie van warmgewalst staal en buitenwanden van geïsoleerde stalen sandwichpanelen. De Nederlandse markt zit nog vast in haar conservatieve benadering en haar traditionele bouwmethodes maar mondjesmaat zien de woningen bekleed met talen sandwichpanelen onder toenemende belangstelling het licht.

Geprefabriceerde stalen sandwichpanelen worden steeds frequenter toegepast. De prefab toepassing in gevels, daken en vloeren is al vele jaren succesvol in de utiliteitsbouw. Waar het ooit primitief begon in de hallen- en stallenbouw, worden tegenwoordig moderne en prestigieuze gebouwen opgetrokken uit deze bouwelementen. Niet in het minst omdat de voordelen van prefabricage steeds zwaarder gaan wegen. Korte bouwtijd, controleerbare kwaliteit, hoge isolatiewaarde en reductie van bouwfouten zijn voor de hand liggend maar het gebrek aan vakbekwame ‘handjes’ begint ook steeds zwaarder parten te spelen. Vele kantoorgebouwen met een hoog duurzaamheidsgehalte (BREEAM-label) kozen bewust voor de geïsoleerde paneelsystemen van Kingspan Duurzame Bouwsystemen.

Architect Lars Courage heeft onlangs een tweetal prijzen in de wacht gesleept op basis van de door hem ontworpen woning Hermans te Almere. Zowel de Architectuurprijs Almere 2012 als de Daylight Award vielen hem ten deel. In aanvulling op de intellectuele kwaliteit van deze architect blijkt het dus uitstekend mogelijk om functionaliteit, esthetica, bouwregelgeving en budgetbeperkingen te verenigen in comfortabele en aantrekkelijke huizen.
In woningrenovaties mochten stalen sandwichpanelen al vaker ‘hun steentje bijdragen’. Veel sociale woningbouw heeft te kampen met slechte leefomstandigheden als gevolg van vochtige (zolder)vloeren, lekkages, tocht en dergelijke. De wijze waarop de panelen onderling worden gemonteerd verzekert een kier- en waterdichte prestatie op grond waarvan wanden, gevels, daken en vloeren steeds vaker geprefabriceerd worden toegepast. Dat er bij deze droogbouwmethode geen natte betonlagen nodig zijn, versnelt het renovatie- of bouwproces aanzienlijk.

FIREsafe PIR-isolatieschuim heeft een uitstekende isolatiewaarde waardoor slechts een geringe dikte van het milieuverantwoorde isolatiemateriaal nodig is. In tegenstelling tot PUR-isolatie en standaard PIR-isolatie, draagt het unieke FIREsafe PIR isolatieschuim niet significant bij aan de branduitbreiding. Bij direct contact met vuur ‘verschroeit’ het oppervlaktemateriaal kortstondig en vormt het direct een koollaag waardoor de isolatiekern wordt afgeschermd van de vlammen en intact blijft.


Nog te bouwen woning, ontwerp door Courage Architecten. Klik op de afbeelding(en) voor meer informatie.

De trend naar prefab, energie-efficiënte en industrialisatie is gezet en vormt een onomkeerbaar proces dat zich de komende decennia in versterkte mate gaat ontwikkelen. De traditionele woningbouwers zijn gewaarschuwd: prefab sandwichpanelen komen eraan!

Bekijk hier alle informatie en foto’s met betrekking tot het gebruik van sandwichpanelen in de sector woningbouw.

 

www.kingspanpanels.nl