Concepten voor gebieden

Verschillende ontwikkelaars beschikken over concepten om invulling te geven aan alle functies die op gebiedsniveau gewenst zijn: wonen, werken, onderwijs, zorg, veiligheid, vervoer, enzovoorts. Voor elk van deze functies zijn vooraf oplossingen bedacht die in omvang, uitvoering en maatvoering te variëren zijn. Door inzet van moderne computerprogramma’s is het mogelijk om de varianten meteen zichtbaar te maken, evenals de gevolgen die de verschillende keuzes hebben in termen van financiële haalbaarheid en doorlooptijd.

Traditioneel is het proces om tot een stedenbouwkundige invulling te komen sterk volgtijdelijk van karakter. Met als vertrekpunt een stedenbouwkundig voorstel, kunnen alle stakeholders hun visie geven. De plannen worden net zo lang aangepast totdat iedereen zijn wensen voldoende (h)erkend ziet. Deze trial & error-aanpak kost veel tijd, zeker in situaties waarin veel partijen betrokken zijn (bijvoorbeeld herstructurering).

De conceptuele aanpak laat zich daarentegen eerder vergelijken met een workshop: alle stakeholders zijn gelijktijdig betrokken en kunnen op hetzelfde moment input geven; de aanbieder van het concept vormt de verbindende schakel. In één of enkele dagen kan er consensus worden bereikt over de invulling van een wijk. Tijdwinst, reductie van voorbereidingskosten en een veel lager afbreukrisico zijn dan ook de belangrijkste voordelen van het inzetten van concepten op gebiedsniveau.