Scheurvorming rondom lateien

Lateien veroorzaken vaak scheurvorming in gevels. Dit komt omdat de materialen van de lateien (beton of metaal) een andere uitzettingscoëfficiënt hebben dan de omringende materialen. Wanneer een latei correct is gemonteerd is hiermee rekening gehouden. Dit is echter heel vaak niet het geval, waardoor er scheurvorming ontstaat. Onderstaand een aantal tekeningen van de manier waarop lateien dienen te worden aangebracht.

Scheuren in bakstenen gevels zijn niet alleen lelijk, ze zijn ook uit constructief oogpunt niet wenselijk. Vaak is de oorzaak dat lateien boven deur- dan wel raamkozijnen niet goed zijn opgelegd.
Nooit metselspecie aanbrengen op de stenen waarop de samenwerkende latei wordt gelegd. De onder- en zijkanten alsook de kopse kanten mogen niet hechten aan het metselwerk. De bovenzijde dient optimaal te hechten, dus geen vervuilde lateien toepassen!
Oplegging op indrukbaar vilt geeft het risico van scheuren in de gevel boven de latei. Bij toepassing van oplegvilt dient men te kiezen voor staalvilt, in overleg met de leverancier.
Oplegging ‘koud’ op het metselwerk en geen specie aan de kopse kanten en de zijkanten geeft een blijvend goed resultaat.