Beloopbaarheid

Belasting tijdens bouw en onderhoud

Een plat dak (of een dak met een lage hellingshoek) wordt vaak blootgesteld aan dynamische, mechanische belastingen, bv. door voetstappen of kleine voertuigen. Deze belastingen vinden plaats tijdens de bouw van het gebouw en tijdens het regelmatig onderhoud van fabrieksinstallaties op de dakconstructie.

Beloopbaarheid

De beloopbaarheid van isolatie op het platte dak is dan ook enorm belangrijk tijdens de verwerking en het onderhoud van het dak. Omdat onze harde Kingspan Therma isolatieplaten een uitstekende beloopbaarheid hebben zorgt dit tijdens en na de verwerking dus niet voor problemen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld minerale wol. Dit is een zacht en zwaar materiaal. Inzakking en plasvorming zijn dan ook grote gevaren.