Platte daken

Platte daken komen veel voor in Nederland. Het bouwen van objecten met een plat dak heeft met name in de tweede helft van de 20e eeuw een grote vlucht genomen. Door de ontwikkeling van nieuwe dakbedekking en de verbetering van constructieve materialen werd het mogelijk om een plat dak te creëren.

Een plat dak vraagt echter wel vaak specifieke aandacht. Afhankelijk van het soort bedekking dient er onderhoud te worden uitgevoerd om de levensduur van het dak te optimaliseren. Op deze pagina treft u informatie aan over soorten daken en onderhoud van uw platte dak.

Wat is een warm dak?

Een ‘warm dakconstructie’ is een dakconstructie waarbij de isolatie aan de bovenzijde van de dragende constructie is aangebracht. De waterkerende laag (dakbedekking) bevindt zich boven de isolatie.

Wat is een koud dak?

Een ‘koud dakconstructie’ is een dakconstructie waarbij de isolatie aan de onderzijde van de dragende constructie is aangebracht. De waterkerende laag (dakbedekking) bevindt zich direct bovenop de dragende constructie. De dragende constructie bevindt zich dus aan de koude zijde van de isolatie. Een dergelijke constructieopbouw wordt afgeraden in verband met condensatieproblemen die kunnen ontstaan.

Wat is een omgekeerd dak?

Een ‘omgekeerd dakconstructie’ is een dakconstructie waarbij de isolatie op de waterkerende laag is aangebracht. Deze constructies dienen altijd geballast te worden. Dergelijke constructies komt men tegen bij o.a. dakterrassen en parkeerdaken. Geschikte isolatie voor het omgekeerd daksysteem is XPS (geëxtrudeerd polystyreen).

Wat is een ballastlaag?

Een ballastlaag is een laag grind of tegels. Deze dient als gewicht om het dakbedekkingpakket op zijn plaats te houden. Tegels worden ook wel gebruikt als looppad ter bescherming van de dakbedekking. Tegels altijd op tegeldragers plaatsen. Ballastlagen dienen in het kader van de windbelasting berekend te worden.

Is water op een dak goed?

Stilstaand water op een dak is niet goed. De vervuiling, algen e.d. kunnen de dakbedekking langzaam aantasten en hierdoor zal een bedekking versneld verouderen. Advies: zorg altijd voor voldoende afschot.

Moet een plat dak onderhouden worden?

Het advies is: houd uw dak schoon en controleer de naden en de details van de dakbedekking. Zorg ervoor dat u minimaal 1 maal per jaar uw dak schoonmaakt. Dit onderhoud kunt u middels een onderhoudscontract uitbesteden aan een dakdekkersbedrijf. Goed onderhoud verlengt de levensduur van uw dak.

Wat is afschotisolatie?

Afschotisolatie zijn isolatieplaten van aflopende dikte bijvoorbeeld van 7,5cm naar 6cm. Dit zorgt voor een goede afvoer van het water naar de afvoeren.

Wat is polystyreen?

Dijkotop polystyreen, in de volksmond beter bekend als ‘piepschuim’, is een isolatietype dat bestaat uit geëxpandeerde polystyreenkorrels. De technische benaming is EPS, geëxpandeerd polystyreen.

Wat is polyurethaan?

Polyurethaanisolatie is gemaakt van polyurethaanschuim (purschuim). Doordat het materiaal opschuimt tussen twee cacheringen, is polyurethaan-isolatie altijd aan twee zijden gecacheerd.

Wat is PIR?

PIR staat voor Poly Iso Cyanuraat. Dit is een sterk op polyurethaan lijkend schuim met sterk verbeterd brandgedrag.

Wat is een cachering?

Een cachering is een afwerklaag op isolatie welke het mogelijk maakt om hierop een dakbedekkingspakket aan te brengen, zonder dat het isolatiemateriaal wordt aangetast. Cachering kan o.a. bestaan uit gebitumineerd glasvlies, mineraal gecoat glasvlies, aluminium of een bitumenfilm.

Wat is PVC-folie?

PVC-folie kan men op drie manieren plaatsen. Het kan gelast, losliggend gelijmd of mechanisch bevestigd worden. PVC wordt net zoals EPDM en roofing in banen gelegd waardoor naadverbindingen niet te vermijden zijn. Gewapende PVC-folie met glasvezel krijgt de voorkeur boven gewapende PVC-folie met polyester. PVC-folie is minder duurzaam en fragieler dan EPDM-rubber of roofing en bovendien niet altijd UV-bestendig.

Wat is EPDM - Bitumen - Roofing?

De EPDM-, bitumen of roofing-dakbedekking is tegenwoordig gewapend wat een pluspunt is betreft duurzaamheid. Roofing heeft nog steeds een minder goede naam, maar is kwalitatief sterk verbeterd ten opzichte van vroeger. Roofing is verkrijgbaar op rollen en dient in banen gelegd te worden dus dienen er veel naadverbindingen gelast te worden. Het leggen van roofing gebeurt met een gasbrander.