Concepten voor gebouwen

Bij een traditioneel ontwerp- en bouwproces wordt een team gevormd waarin alle disciplines, inclusief de opdrachtgever, aanwezig zijn. Dit team probeert op basis van het programma van eisen tot een passend ontwerp te komen. Het aantal specialisten in de bouw is de afgelopen decennia echter sterk toegenomen, evenals het aantal keuzemogelijkheden. Dat maakt het proces steeds gecompliceerder en stroperiger.

Bij conceptueel bouwen selecteert de opdrachtgever aan de hand van zijn programma van eisen en de doelgroep waarop hij zich richt, een aantal conceptaanbieders. Op basis van presentaties, referenties en eventueel een eerste schetsmatige opzet, kiest de opdrachtgever het concept dat het beste aansluit. In dit proces kan hij de toekomstige kopers of huurders betrekken. Op deze manier weet hij zeker dat zijn product aansluit bij de behoefte van zijn doelgroep.

Doordat alles binnen het concept is gestandaardiseerd kan het concept snel worden toegesneden op de wensen van de opdrachtgever. Als alle keuzes vastliggen, kan de bouw starten. Ook tijdens de bouw wordt veel tijdwinst geboekt. De bouwer werkt met vaste partners die delen van het concept invullen. Bovendien wordt een deel van het werk verplaatst van de bouwplaats naar de fabriek. Tijdwinst, een kortere doorlooptijd, lagere kosten en minder afzetrisico zijn ook hier de belangrijkste voordelen.