Conceptueel Bouwen

Wat is conceptueel bouwen?

Bij traditioneel bouwen brengt een opdrachtgever een aantal partijen bij elkaar om een unieke oplossing te realiseren. Die manier van bouwen voldoet niet langer. De bouw is te complex geworden. Het aantal participanten is enorm toegenomen. Het aantal keuzemogelijkheden is verveelvoudigd. Het lukt niet langer om ieders expertise zodanig in te brengen dat een optimale oplossing ontstaat. Het gevolg: een inefficiënt proces, hoge faalkosten en een oplossing die niet volledig voldoet.

Het kan ook anders

Er is al meermalen geprobeerd om dit probleem aan te pakken. Maar altijd binnen de bestaande kaders. Omdat de wijze waarop de bouw is georganiseerd in essentie niet meer werkt, leidt dat hooguit tot kleine verbeteringen. Kortom: het is tijd om op een fundamenteel andere manier naar de bouw te kijken. Zo is conceptueel bouwen ontstaan.

Kiezen uit concepten

Bij conceptueel bouwen maakt de klant een keuze uit een aantal concepten. Deze zijn vooraf ontwikkeld door ontwikkelaars, architecten, bouwbedrijven of toeleveranciers. Afzonderlijk of (nog beter) in samenhang. Elk concept speelt in op de behoeften van een specifieke doelgroep. Daarna volgt maatwerk om ervoor te zorgen dat de gekozen oplossing volledig tegemoet komt aan de verwachtingen.

Wat voor concepten zijn er?

Conceptueel bouwen kan worden toegepast in alle sectoren van de bouw.
Er zijn concepten voor elk schaalniveau. Zo zijn er concepten voor gebiedsontwikkeling, voor gebouwen en voor bouwdelen.

Wat vraagt conceptueel bouwen van bouwpartners?

Conceptueel bouwen begint bij het maken van heldere keuzes: op welke doelgroepen gaan we ons richten? Hoe kunnen we hun wensen adequaat vertalen in concepten? Welke partijen komen in aanmerking om duurzame relaties mee aan te gaan?
Conceptueel bouwen betekent: denken in klantoplossingen, in plaats van in manuren en stenen. Geen unieke bouwwerken realiseren, maar bouwen volgens concepten die herhaald kunnen worden. Geen eenmalige afspraken maken met wisselende partijen, maar duurzame relaties aangaan.

De stand van zaken

Conceptueel bouwen krijgt bij steeds meer bedrijven vorm en inhoud. Er zijn al enkele honderden concepten beschikbaar. De slag naar de praktijk is dus gemaakt. Nu is het zaak om te zorgen dat  conceptueel bouwen de hoofdstroom van de bouw bereikt. Dat lukt alleen als er nog veel meer concepten komen. Klanten moeten immers voldoende keuze hebben.
Die broodnodige versnelling komt er alleen als bedrijven hun kennis en ervaring delen. Als het aanbod toegankelijker wordt. En als opdrachtgevers beter bekend raken met conceptueel bouwen. Het Netwerk Conceptueel Bouwen wil partners in de bouw daarbij ondersteunen. Ook opdrachtgevers zijn van harte welkom om zich aan te sluiten.

Voordelen van conceptueel bouwen

Voor klanten

 • Meer zekerheid over de kwaliteit van het eindproduct
 • Meer snelheid, minder rompslomp
 • Meer kwaliteit, tegen een gunstiger prijs
 • Een meer transparante en competitieve bouwmarkt

Voor aanbieders (ontwikkelaars, bouwbedrijven, architecten, toeleveranciers)

 • Tevreden klanten
 • Een betere beheersing van het ontwerp- en bouwproces (resultaat, budget, levertijd en kwaliteit)
 • Een unieke kans om zich op basis van kwaliteit en aanbod te onderscheiden van de concurrentie (in plaats van te concurreren op prijs)
 • Een beter resultaat tegen lagere kosten
 • Minder personele inzet, betere arbeidsomstandigheden

Voor de maatschappij

 • Bouwwerken worden veiliger, duurzamer en ‘gezonder’
 • Meer kansen voor programma’s die inspelen op maatschappelijke behoeften (herstructurering, combineren van wonen en zorg), door een betere prijs/kwaliteitsverhouding