Funderingsproblemen

Bij woningen met een houten paal- of staalfundering verwijzen wij u nadrukkelijk naar de site van de Stichting Platform Fundering Nederland. Alle woningen in Nederland met een houten paalfundering en bouwjaar van voor 1960 (circa) zijn zogenaamde risicowoningen. U kunt hier ook een folder openen over dit onderwerp.

Een fundering moet iets kunnen dragen, dat is duidelijk. Maar een fundering moet zelf ook ergens op kunnen steunen. Zo niet, dan ontstaat er een probleem dat niet aan de fundering mag worden geweten, maar aan de ondergrond daarvan. Scheurvorming kan dus een gevolg zijn van diversen oorzaken (bijvoorbeeld: de grond, de fundering, de palen etc).

Fundatieproblemen komen vaak aan het licht, door klemmende ramen en deuren of zichtbare scheurvorming. Barsten en scheuren vormen een belangrijke bron van informatie over de soort verzakking die heeft plaatsgevonden. De afmeting, vorm, helling en ontwikkeling van scheuren in draagmuren, scheidingsmuren en vloeren verschaft belangrijke informatie op basis waarvan een professionele interpretatie van de dynamica van inklinking en verzakking mogelijk wordt. De schade dient daarbij te worden beoordeeld in relatie tot het soort gebouw, de gebruikte bouwmaterialen en de gekozen constructie.

De meest voorkomende oorzaken voor funderingsproblemen:

  • Ongelijke fundatie aanlegdieptes
  • Lekkende waterleidingen, defecte rioleringen
  • Heiwerken, sterk toegenomen vrachtverkeer
  • Geroerde grond
  • Uitgravingen

Alle gebouwde constructies zijn tot op zekere hoogte elastisch, hetgeen ze in staat stelt zich zonder beschadiging aan te passen aan een geringe verzakking van de fundering. Wanneer er echter een aanzienlijke verzakking plaatsvindt, kan de constructie de herverdeling van krachten niet langer absorberen en neigt ze tot scheuren. Scheuren en spleten ontstaan in eerste instantie op die plekken die de minste weerstand bieden. Vervolgens verspreiden ze zich naar andere delen van het gebouw, zodat op termijn een blijvende verzwakking van de complete constructie kan worden veroorzaakt.

Een constructie die intact is kan aanzienlijke zettingen opvangen zonder scheurvorming, maar zodra deze eenmaal zijn opgetreden, dan ontstaat er een nieuwe situatie. De scheur gaat zich gedragen als een dilatatievoeg. Elke millimeter zetting van de fundatie wordt dan onmiddellijk doorgegeven en vervolgens zichtbaar door een verbreding, verdieping of verlenging van de scheur.